Jak pracujeme

  • při prvním kontaktu zmapujeme potřeby a přání každého klienta
  • péče je „ušita co nejvíce na míru“ člověku, který ji využívá (obsahem i četností kontaktů)
  • práce týmu citlivě vychází z přání a potřeb klienta
  • s klientem pracujeme jak individuálně, tak v týmu
  • podle potřeby a přání klienta spolupracujeme s dalšími profesionály, např. ambulantním psychiatrem, praktickým lékařem, pracovníky sociálních služeb apod.
  • každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob
  • s klientem otevřeně, vstřícně a empaticky komunikujeme
  • snažíme se v těžkých situacích podporu aktivněji nabízet, nenechat se snadno odradit a hledat možné cesty ke komunikaci a motivaci pro spolupráci
  • citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat se do izolace
  • klienti nejsou nedobrovolně nuceni ke zdravotním nebo sociálním úkonům