Přijetí klienta do péče

Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky či emailem:

 • můžete se na nás obracet sami (není vyžadováno žádné doporučení)
 • můžete být též doporučeni ošetřujícím psychiatrem nebo lékařem jiné odbornosti
 • nebo může být tým osloven rodinou nebo známými klienta
 • o intervenci mohou požádat i další pracovníci z terénu, například sociální
 • pracovníci městských, státních nebo neziskových organizací

Vždy budou poskytnuty základní informace s možností domluvy další schůzky s některým z pracovníků CDZ.

Péče o vás může být velmi různorodá, jako například:

 • pomoc s přechodem z hospitalizace do domácího prostředí
 • pomoc v komunikaci s blízkými, se sousedy, s lékaři, ale i s úřady
 • pomoc se zvládáním projevů nemoci v běžném životě
 • pomoc v péči o své duševní i tělesné zdraví a životní pohodu
 • pomoc s řešením obtíží v oblasti péče o domácnost, hospodaření s penězi,
 • práce a vzdělávání, hledání volnočasových aktivit apod.
 • pomoc a podpora v krizových situacích spojených jak s nemocí, tak s náročnými životními událostmi

Spolupráce může být krátkodobá nebo vyústí v systematickou dlouhodobou spolupráci na zotavení klienta.