Kdo je náš klient

Základní podmínkou péče týmu CDZ 8 je bydliště pacienta, naší spádovou oblastí je Praha 8, přičemž rozhodující pro přijetí do péče není bydliště trvalé, ale faktické.

Neváhejte nás kontaktovat v případě, že…

  • jste dospělá osoba se závažným duševním nemocněním
  • se stanovenou diagnózou ze skupin: F20-F29 (Schizofrenie a Poruchy s bludy)
  • F30-F39 (Poruchy nálady) nebo
  • F42 (Obsedantně-kompulzivní porucha)
  • máte tzv. duální diagnózu (kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách)
  • jste člověk s první zkušeností s psychotickým onemocněním
  • jste rodinný příslušník nebo blízký takového člověka

Další skupinou pacientů, kterým je služba CDZ určena, jsou lidé s první zkušeností s psychotickým onemocněním. Jedná se většinou o mladé lidi, u kterých se rozvíjejí první příznaky schizofrenní poruchy. Cílem je rychlé zachycení do péče, aby se ideálně tito lidé nemuseli vůbec dostat na lůžko nemocnice, nebo případně pouze na co nejkratší dobu. Snahou je zabránit vytržení z komunity a minimalizovat stigmatizaci.